Projet OBS-MADA

06/09/2022
Tetikasa OBS MADA
Notontosaina androany ny visite de courtoisie ny #Noyau_Dur amin’ireo manampahefana eto anivony faritra Melaky. « #Région sy #Préfecture« 
Tanjona ny tetik’asa dia hametraka fandriam-pahalemana maharitra eto anivony faritra Melaky.
Izany Dia hiarahana amin’ireo sampandraharaha isanjokajiny eto antoerana.
#AIM